Adilye Teyze Anaokulu

Gizlilik Sözleşmesi

  1. Home
  2. »
  3. Gizlilik Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÖZE ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi her koşulda aşağıda belirttiğimiz şekilde;

Hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında;
İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi : Adı – Soyadı
İletişim Verisi : E-posta Adresi, Adres
Web Sitesi / Uygulama Kullanım Verileri : IP Adresi
Görsel ve İşitsel Veri : Ses Kaydı
Araç Plaka Bilgileri : Aile Durumu Bilgileri
Aile Bireyleri Kimlik Verileri : Anket Verileri
İş Ünvanı : Meslek
İş Yeri Bilgileri : Not Bilgileri
Eğitim Düzeyi Bilgileri : Öğrenci PDR bilgileri
Öğrenci Özel Sağlık Bilgileri : Diğer

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış/hizmet sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’nin meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi;ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   internet sitemiz, düzenlediğimiz özel aktiviteler, kayıt kabul sorumlumuz, muhasebe, sosyal medya hesaplarımız veya arama motorları üzerinden iletmeniz yoluyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Sizinle kuracağımız Okul-Veli ve Okul-Aday Veli ilişkisini yürütebilmek için;
İnternet sitesine üye olmanızın sağlanması,
Sosyal medya hesaplarımıza üye olmanızın sağlanması,

Okul ve kayıt hakkında telefon, sosyal medya hesapları, e-posta ve diğer iletişim kanalları ile veli ve aday velilerin bilgilendirilmesi,
Okul ve okul faaliyetleri hakkında özel duyuruların paylaşılması,
Veli ve aday veliler için özel duyuruların paylaşılması.
İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için;

Satın aldığınız ürüne yönelik fatura hazırlanması.

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

Pazar araştırmalarının yapılması ve hizmetlere yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,

ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   tarafından sunulan tüm hizmetlere ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,Şikayetlerinize ve önerilerinize yönelik çalışma yapabilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması,ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  ’nin idaresi, işin yürütülmesi, ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  ‘nin politikalarının uygulanması amacıyla;

ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,İş ve operasyonların sürdürülmesi, ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi Veli ve aday velilerin memnuniyetinin sağlanması,Siteyi ziyaret eden kişilerin ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerinin temin edilmesi, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketlerinin kaydedilmesi.

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için;

Şikayetlerin yönetiminin sağlanması,

Hizmet ve bilgi taleplerinin yerine getirilmesi.

Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar süre için saklayıp işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

İnternet sitesi hizmetini verebilmemiz adına internet sitesi servis sağlayıcımıza, iletişim kanalları hizmet sağlayıcılarımıza aktarılmaktadır.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara aktarılmaktadır.

Organizasyonlara davet ve organizasyonun gerçekleştirilebilmesi için gereken firma ve kuruluşlarla ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   olarak ile ilgili kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca,ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’nden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’nden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  ’nin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin;ÖZEL ADİLE TEYZE GÜNDÜZ BAKIMEVİ   kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde okulumuza kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

KURUM İDARESİNE

ULAŞMAK İÇİN

adileteyze@adileteyze.com