Adilye Teyze Anaokulu

Anaokulu & Anasınıfı Programı

 1. Home
 2. »
 3. Anaokulu & Anasınıfı Programı

Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, zihinsel, sosyal-duygusal ve fiziksel açıdan sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, var olan beceri ve özel yeteneklerini en üst düzeyde ortaya çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Kurumumuzda Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanı Doçent Dr. Begümhan Yüksel danışmanlığında, yıllık ve günlük planlar çocuklarımızın yaş, ilgi, yetenek ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Adile Teyze Eğitim Kurumları sürekli, kendini yenilerek geliştiren, seçici bir eğitim sistemine sahiptir. Çocuk merkezli olarak hazırlanan programlar,  Amerika ve Avrupanın seçkin anaokulu ve okulöncesi kurumlarında uygulanmakta olan ‘çoklu zeka kuramı’, ‘high-scope’, ‘montessori’, ‘proje yaklaşımı’, ‘scamper’, ‘gems’ ile Türk Eğitim Sistemi içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programlarının sentezinden oluşmaktadır. Ayrıca çocuklarımıza sevgi, saygı, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, sabır gibi toplumsal değerlerimizin kazandırıldığı ‘yaşayan değerler’etkinlikleri de programımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Programlarımız çocuğun yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmesini desteklerken, yaratıcılıklarını geliştirerek, kendi yetenekleri doğrultusunda öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Adile Teyze Anaokulu’nda çocuklarımıza kendilerini ifade etme, başkalarını anlama, kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilme gibi ilk temel deneyimlerini kazanabilmeleri için zengin bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Çocuk merkezli, araştırma yönelimli sistemimizde, keyifli bir okul iklimi içerisinde, çocuklarımızın bağımsız düşünebilme becerisi kazanmaları ve yeni bilgileri nasıl öğrenebileceklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Çocuklarımız aktif öğrenme ortamı içerisinde, zengin çeşitlilikte malzemeler kullanarak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişki halindeyken grup çalışmalarının zevkine vararak birçok temel kavramı öğrenme fırsatı bulurlar. Oyun okul öncesi dönem çocuklarının en temel ve doğal öğrenme aracıdır. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği bir deney alanıdır. Bu bilinçle eğitim programımızın temelini ‘Oyun’ oluşturmaktadır.

Eğitim programlarının her yaş grubu için özel olarak belirlendiği okulumuzda, çocuklarımızın seviyelerine ve bireysel özelliklerine uygun eğitim vermeye özen gösterilmektedir. Haftanın bir günü uygulanan “entegre eğitim” ile çocuklarımızın kendilerinden küçük ve büyük yaşlardaki arkadaşları ile kaynaşarak, yeni beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim yılı boyunca, her çocuğun zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve dil gelişmelerinin belirlendiği gelişim değerlendirme raporları aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır.

Okulumuzda, aile eğitimi ve aile katılımına çok önem veriyoruz. Her ay velilerimize, okul öncesi eğitim programımızı, ingilizce eğitim programımızı ve  yemek listemizi web sitemizde paylaşıyoruz.

Her dönem en az iki kere düzenlediğimiz veli toplantılarında velilerimize okulumuz, eğitim anlayışımızı anlatarak ve çocukları ile ilgili merak ettikleri konularda bilgiler verilmektedir. Ayrıca bir Çocuk Psikoloğumuz belli konularda (örn; davranış yönetimi, kardeş kıskançlığı, yeme bozuklukları vs.) velilerimize seminerler vermektedir.

Günlük

Eğitim Programı

Sebest Zaman Etkinlikleri

Bu etkinlikler çocukların hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Onların çevresini koruma, çevresindeki değişimlerin farkına varma, işbirliği, problem çözme ve paylaşma becerilerinin gelişmesini sağlar.

Anadili Etkinlikleri

Anadili etkinlikleri çocukların anadilini doğru öğrenip kullanma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocuklara düşünme, kelimeler arası ilişki kurma, düşüncelerini uygun şekilde ifade etme, toplumsal rolleri öğrenme becerileri kazandırır. Hikaye okuma, tekerleme, parmak oyunu, şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir.

Anadili etkinlikleri içerisinde, çocuklarımızın araştırma becerilerini, özgüven duygularını ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla anaokulu çocuklarımızla GÖSTER-ANLAT ETKİNLİKLERİNİ uygulamaktayız. Bu etkinliklerde, çocuklarımız evlerinden istedikleri bir materyali getirerek şekli, rengi, yapısı, kime ait olduğu, evde nerede durduğu, kimin nereden aldığı gibi bilgiler vererek getirdiği nesneyi arkadaşlarına tanıtır ve arkadaşlarının sordukları soruları cevaplar.

Oyun Etkinlikleri

Bu etkinlikler çocukların fiziksel, sosyal-duygusal gelişimlerini destekler, onların eğlenceli vakit geçirmelerini, kurallara uygun davranma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. Çocuklar oyun oynarken; kazanma, kaybetme, berabere kalma, ortak hareket etme, paylaşma, strateji geliştirme gibi duyguları yaşarlar.

Sanat Etkinlikleri

Sanat eğitimi yalnızca görsel alandaki eğitim değil, tüm anlatım yollarını kapsayan bir süreçtir. Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yapılarak, çocuğun el becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçleri de desteklenmektedir.

Fen, Doğa ve Matematik Etkinlikleri

Fen-doğa etkinliklerinde çocuklar, deneyler yaparak, yaşadıkları dünya ve çevreleri ile ilgili detaylı bilgi edinirler. Bu etkinliklerle çocukların yaratıcılıkları, problem çözme, araştırma, keşfetme, sorgulama, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi becerileri gelişir. Çocuklarımızın matematik becerilerini geliştirmek ve matematiği eğlenceli hale getirmek amacıyla anaokulu çocuklarımızla SAYMA ZAMANI ETKİNLİKLERİ YAPMAKTAYIZ. Bu etkinliklerde çocuklarımız sınıflarında bulunan veya evden getirmiş oldukları farklı nesnelerle gruplama, sıralama, sayma çalışmaları yapmaktadırlar.

İlkokula Hazırlık Çalışmaları

İlkokula hazırlık çalışmaları, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızda aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

 • El-göz koordinasyonunu sağlama.
 • Kalem tutma becerisini geliştirme
 • Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme
 • Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme.
 • Baş-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi.
 • Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.
 • Söylenenleri dinleme ve anlama
 • Sözel ifadelerin gelişmesini destekleme ve yeni sözcükler öğrenme.

İnceleme Gezileri

İnceleme gezileri belirli gün ve haftalar dikkate alınarak, çocukların yaparak–yaşayarak, aktif olarak öğrenmeleri için hayvanat bahçesi, müze, kütüphane, itfaiye, fırın, tiyatro, sinema v.b. yerlere geziler düzenlenmesidir. Bu gezilerde, çocuklara araştırma, gözlem yapma, tartışma fırsatları sağlanarak, çevrelerindeki olaylara dikkatleri çekilmektedir.

Anaokulumuz

Branş Dersleri

Müzik

Eğitimlerinin ilk dönemlerde çocuklara evrensel standartlarda çok sesli müziğin sevdirilmesi, güzel ve kaliteli müzik dinleme alışkanlığının kazandırılması çok önemlidir. Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve olmalıdır. Okul öncesi dönemde müzik eğitimi denildiğinde pek çok öğretmen ve anne-babanın aklına sadece şarkı söyleme ve rondlar gelmektedir. Oysa ki okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri pek çok etkinliği içermelidir. Doğadaki farklı sesleri tanıma, ayırt etme, ses üretme çalışmaları, doğru nefes alıp verme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öyküler ve ritm çalışmaları okul öncesi dönem çocukları ile yapılması gereken müzik etkinliklerine örneklerdir. Okulumuzda “Orff Öğretisi Temel Müzik eğitimi verilerek, çocukların farklı enstrümanları kullanarak ritm duygularının gelişmesi sağlanmaktadır. Müzik etkinliklerinden amacımız çocuklarımızın bireysel ya da toplu biçimde şarkı söylemelerini, dans etmelerini, müzik dinlemelerini sağlayarak onlara genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmaktır.

İngilizce

Yapılan pek çok araştırma 0-6 yaş döneminin yabancı bir dil öğrenmede oldukça önemli ve kritik bir dönem olduğunu ve bu dönemin etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmalar, erken yaşta öğrenilen yabancı dilin çocuğun, matematik, ana dil ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağladığını da ortaya koymuştur. Bu nedenle İngilizce eğitimi programımızda önemli bir yer tutmaktadır. Okulumuzda uyguladığımız İngilizce eğitiminde ‘Bütünsel Dil Yaklaşımına’ dayalı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bütünsel Dil Yaklaşımında İngilizce, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle verilmektedir. Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi, dil gelişiminin temelini oluşturan dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi becerilerin gelişimine yardımcı olmaktadır.

Modern Dans ve Folklör

Modern dans derslerinde, çocukların küçük ve büyük kaslarının gelişimini desteklemenin yanı sıra, çocukların estetik sezgi becerileri ve ritmik duyguları da desteklenmektedir. Folklor derslerinin amacı, çocuklara ritm ve müzik duygusunu bedensel hareketlerle kazandırmak ve kendi kültürümüzün bir parçasını sevdirerek öğretmektir.

Satranç

Okul öncesi eğitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,

 • Zihin ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.
 • Dikkati Geliştirir: Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.
 • Öngörüyü Geliştirir: Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır ” Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?” sorusunu kendisine sorar.
 • Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.
 • Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.
 • Özgüven Kazandırır: Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.
 • Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır: Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken “düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket…” gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.
 • Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir: Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.
 • Zevk Verir ve Eğlendirir: Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

Yüzme

Yüzme dersi çocukların büyük kas motor becerilerini destekleyerek, onların bedensel koordinasyonlarını geliştirmektedir. Yüzme derslerimiz yazl aylarında isteğe bağlı olarak anlaşmalı kurumlarımızda yüzme antrenörümüz tarafından verilmektedir.