Adilye Teyze Anaokulu

İngilizce Programı

  1. Home
  2. »
  3. İngilizce Programı

İngilizce

Adile Teyze Eğitim Kurumu olarak uyguladığımız İngilizce programımızda, Oxford Üniversitesinin hazırladığı okul öncesi İngilizce programını ve kitaplarını kullanmaktayız. Ayrıca Antalya’da ilk defa veliler kendilerine verilen şifreler üzerinden çocuklarının yaptığı İngilizce aktiviteleri ve gelişimini online internet üzerinden takip edebilecekler. İngiltere’de Anaokullarında etkin şekilde kullanılan Oxford Reading Tree programı ve kitapları kurumumuzda etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu programın içerisinde her öğrencinin takip ettiği İngilizce ders kitapları, İngilizce oyunlar, akıllı tahta programı, flashcard’lar, İngilizce şarkılar ile çocuklarımız çok hızlı ve etkin bir şekilde İngilizce öğrenmektedirler. Adile Teyze Eğitim Kurumu’na kayıt olan bütün çocuklarımız eğitim yılının sonunda Oxford University Sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.

Yapılan pek çok araştırma 0-6 yaş döneminin yabancı bir dil öğrenmede oldukça önemli ve kritik bir dönem olduğunu ve bu dönemin etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca araştırmalar, erken yaşta öğrenilen yabancı dilin çocuğun, matematik, ana dil ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağladığını da ortaya koymuştur. Bu nedenle İngilizce eğitimi programımızda önemli bir yer tutmaktadır. Okulumuzda uyguladığımız İngilizce eğitiminde ‘Bütünsel Dil Yaklaşımına’ dayalı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bütünsel Dil Yaklaşımında İngilizce, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle verilmektedir. Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi, dil gelişiminin temelini oluşturan dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi becerilerin gelişimine yardımcı olmaktadır.

Neden bebekler ve çocuklar İngilizce öğrenmelidir?

Araştırmalar, insan beyninin 6 yaşına kadar önemli oranda gelişimini tamamladığını ortaya koymuştur. Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir. Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay ve doğal olur. Ne kadar geç başlanırsa, ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. Erken yaşta İngilizce öğrenimi, çocuğun okulda İngilizce derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.

Henüz kendi dilini konuşamayan çocuğa ikinci bir dili öğretmenin bir anlamı var mıdır?

Evet, hem de çok. İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması hiç görülmemiş bir şey değildir. Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri bir birinden ayırt edebileceğini göstermiştir. Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir. Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde büyük yardımı olduğunu kanıtlamıştır. Anaokulu döneminde yabancı dil eğitimi alan çocukların okul hayatında derslerinde de başarılı oldukları görülmektedir.