EĞİTİM
Adile Teyze Eğitim Kurumları’nda
Güven verebilecek ama çocuğun bireyselliğini ve bağımsızlığını engellemeyecek kadar
"İLGİ VE KORUMA"
Sorumluluk duygusu kazandıracak ama sağlıklı bir özgüven duygusunu yok etmeyecek kadar
"DİSİPLİN VE EĞİTİM"
Başarılı olmanın gururunu tattıracak ama hayatı angarya haline getirmeyecek kadar
"İŞ"
Yeteneklerini sergilemenin mutluluğunu öğretecek ama çocuğu benmerkezci bir hale sokmayacak kadar
"GURUR"
Hayatı eğlenceli bir hale getirecek ama zevkli bir amaç haline sokmayacak kadar
"KAHKAHA VE OYUN"

ilkelerini temel alarak, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, zihinsel, sosyal-duygusal ve fiziksel açıdan sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, var olan beceri ve özel yeteneklerini en üst düzeyde ortaya çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Kurumlarımızda Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanı Yardımcı Doçent Dr. Begümhan Yüksel danışmanlığında, yıllık ve günlük planlar çocuklarımızın yaş, ilgi, yetenek ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Adile Teyze Eğitim Kurumları sürekli, kendini yenilerek geliştiren, seçici bir eğitim sistemine sahiptir. Çocuk merkezli olarak hazırlanan programlar, Amerika ve Avrupanın seçkin anaokulu ve okulöncesi kurumlarında uygulanmakta olan çoklu zeka kuramı', ‘high-scope’, ‘montessori’, ‘proje yaklaşımı’, ‘scamper’, ‘gems ile Türk Eğitim Sistemi içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programlarının sentezinden oluşmaktadır. Ayrıca çocuklarımıza sevgi, saygı, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, sabır gibi toplumsal değerlerimizin kazandırıldığı yaşayan değerleretkinlikleri de programımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Programlarımız çocuğun yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmesini desteklerken, yaratıcılıklarını geliştirerek, kendi yetenekleri doğrultusunda öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Adile Teyze Anaokulu’nda çocuklarımıza kendilerini ifade etme, başkalarını anlama, kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilme gibi ilk temel deneyimlerini kazanabilmeleri için zengin bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Çocuk merkezli, araştırma yönelimli sistemimizde, keyifli bir okul iklimi içerisinde, çocuklarımızın bağımsız düşünebilme becerisi kazanmaları ve yeni bilgileri nasıl öğrenebileceklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.
Çocuklarımız aktif öğrenme ortamı içerisinde, zengin çeşitlilikte malzemeler kullanarak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişki halindeyken grup çalışmalarının zevkine vararak birçok temel kavramı öğrenme fırsatı bulurlar. Oyun okul öncesi dönem çocuklarının en temel ve doğal öğrenme aracıdır. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği bir deney alanıdır. Bu bilinçle eğitim programımızın temelini ‘Oyun’ oluşturmaktadır.

Eğitim programlarının her yaş grubu için özel olarak belirlendiği okulumuzda, çocuklarımızın seviyelerine ve bireysel özelliklerine uygun eğitim vermeye özen gösterilmektedir. Haftanın bir günü uygulanan entegre eğitim ile çocuklarımızın kendilerinden küçük ve büyük yaşlardaki arkadaşları ile kaynaşarak, yeni beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim yılı boyunca, her çocuğun zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve dil gelişmelerinin belirlendiği gelişim değerlendirme raporları aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır.

Okulumuzda, aile eğitimi ve aile katılımına çok önem verilerek, her ay velilerimizi belli konularda bilgilendirici yazı, aylık eğitim programı, ailelerimizin çocukları ile etkili ve verimli zaman geçirebilmeleri için küçük ipuçları içeren ‘Sevgi Mönüsü’ ve aylık yemek listesini içeren bültenimiz velilerimize gönderilmektedir.

Her dönem en az iki kere düzenlediğimiz veli toplantılarında velilerimize okulumuz, eğitim anlayışımız ve çocukları ile ilgili merak ettikleri konularda bilgiler verilmektedir. Ayrıca Empati Aile Danışma Merkezi’nden bir Çocuk Psikoloğu belli bir konularda (örn; davranış yönetimi, kardeş kıskançlığı, yeme bozuklukları vs.) velilerimize seminerler vermektedir.

GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Anaokulumuz hafta içi 07:00–19:00 saatleri, cumartesi günleri 08:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çocuklarımız gün boyunca kendi sınıflarında, oyun odasında, drama odasında, sinema odasında ve bahçede eğlenerek öğrenmektedirler. Okulumuzda her gün rutin yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerin içerikleri aşağıdaki gibidir;

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler çocukların hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Onların çevresini koruma, çevresindeki değişimlerin farkına varma, işbirliği, problem çözme ve paylaşma becerilerinin gelişmesini sağlar.

ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

Anadili etkinlikleri çocukların anadilini doğru öğrenip kullanma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocuklara düşünme, kelimeler arası ilişki kurma, düşüncelerini uygun şekilde ifade etme, toplumsal rolleri öğrenme becerileri kazandırır. Hikaye okuma, tekerleme, parmak oyunu, şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir.

Anadili etkinlikleri içerisinde, çocuklarımızın araştırma becerilerini, özgüven duygularını ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla anaokulu çocuklarımızla GÖSTER-ANLAT ETKİNLİKLERİNİ uygulamaktayız. Bu etkinliklerde, çocuklarımız evlerinden istedikleri bir materyali getirerek şekli, rengi, yapısı, kime ait olduğu, evde nerede durduğu, kimin nereden aldığı gibi bilgiler vererek getirdiği nesneyi arkadaşlarına tanıtır ve arkadaşlarının sordukları soruları cevaplar.

OYUN ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler çocukların fiziksel, sosyal-duygusal gelişimlerini destekler, onların eğlenceli vakit geçirmelerini, kurallara uygun davranma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. Çocuklar oyun oynarken; kazanma, kaybetme, berabere kalma, ortak hareket etme, paylaşma, strateji geliştirme gibi duyguları yaşarlar.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Sanat eğitimi yalnızca görsel alandaki eğitim değil, tüm anlatım yollarını kapsayan bir süreçtir. Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yapılarak, çocuğun el becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçleri de desteklenmektedir.

FEN-DOĞA-MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Fen-doğa etkinliklerinde çocuklar, deneyler yaparak, yaşadıkları dünya ve çevreleri ile ilgili detaylı bilgi edinirler. Bu etkinliklerle çocukların yaratıcılıkları, problem çözme, araştırma, keşfetme, sorgulama, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi becerileri gelişir. Çocuklarımızın matematik becerilerini geliştirmek ve matematiği eğlenceli hale getirmek amacıyla anaokulu çocuklarımızla SAYMA ZAMANI ETKİNLİKLERİ YAPMAKTAYIZ. Bu etkinliklerde çocuklarımız sınıflarında bulunan veya evden getirmiş oldukları farklı nesnelerle gruplama, sıralama, sayma çalışmaları yapmaktadırlar.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlkokula hazırlık çalışmaları, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızda aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

El-göz koordinasyonunu sağlama.
Kalem tutma becerisini geliştirme
Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme
Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme.
Baş-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi.
Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.
Söylenenleri dinleme ve anlama
Sözel ifadelerin gelişmesini destekleme ve yeni sözcükler öğrenme.

İNCELEME GEZİLERİ

İnceleme gezileri belirli gün ve haftalar dikkate alınarak, çocukların yaparak–yaşayarak, aktif olarak öğrenmeleri için hayvanat bahçesi, müze, kütüphane, itfaiye, fırın, tiyatro, sinema v.b. yerlere geziler düzenlenmesidir. Bu gezilerde, çocuklara araştırma, gözlem yapma, tartışma fırsatları sağlanarak, çevrelerindeki olaylara dikkatleri çekilmektedir.

BRANŞ DERSLERİ

MÜZİK

Eğitimlerinin ilk dönemlerde çocuklara evrensel standartlarda çok sesli müziğin sevdirilmesi, güzel ve kaliteli müzik dinleme alışkanlığının kazandırılması çok önemlidir. Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve olmalıdır. Okul öncesi dönemde müzik eğitimi denildiğinde pek çok öğretmen ve anne-babanın aklına sadece şarkı söyleme ve rondlar gelmektedir. Oysa ki okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri pek çok etkinliği içermelidir. Doğadaki farklı sesleri tanıma, ayırt etme, ses üretme çalışmaları, doğru nefes alıp verme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öyküler ve ritm çalışmaları okul öncesi dönem çocukları ile yapılması gereken müzik etkinliklerine örneklerdir. Okulumuzda Orff Öğretisi Temel Müzik eğitimi verilerek, çocukların farklı enstrümanları kullanarak ritm duygularının gelişmesi sağlanmaktadır. Müzik etkinliklerinden amacımız çocuklarımızın bireysel ya da toplu biçimde şarkı söylemelerini, dans etmelerini, müzik dinlemelerini sağlayarak onlara genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmaktır.

PİYANO

Piyano çalmak, beynin iki ayrı lobunu aynı anda çalıştırdığı için, zeka-el becerisi ve dil gelişimini olumlu yönde etkiler. Bundan ötürü kekemelik ve pelteklik problemini çözümlemeye yardımcıdır.

Piyano çalmayı diyafram ve şan eğitimi ile birleştiren çocuklarda özgüven oluşumunun geliştiği, doğru bedensel duruş kazanıldığı ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı olduğu bilimsel yönden de kanıtlanmıştır.
Piyano derslerimiz isteğe bağlı olarak 5-6 yaş çocuklarımıza verilmektedir.

İNGİLİZCE

Yapılan pek çok araştırma 0-6 yaş döneminin yabancı bir dil öğrenmede oldukça önemli ve kritik bir dönem olduğunu ve bu dönemin etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.Ayrıca araştırmalar, erken yaşta öğrenilen yabancı dilin çocuğun, matematik, ana dil ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağladığını da ortaya koymuştur. Bu nedenle İngilizce eğitimi programımızda önemli bir yer tutmaktadır. Anadili İngilizce olan 2 öğretmenimiz, 1 İngilizce drama öğretmenimiz ve 1 bilingual (çift dilli eğitim) öğretmenimiz okulumuzda çocuklarımıza tam gün İngilizce eğitim vererek, çocuklarımızın dil yatkınlıklarını arttırarak, ilköğretim dönemi için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlanmaktadırlar. Okulumuzda uyguladığımız İngilizce eğitiminde ‘Bütünsel Dil Yaklaşımına’ dayalı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bütünsel Dil Yaklaşımında İngilizce, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle verilmektedir. Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi, dil gelişiminin temelini oluşturan dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi becerilerin gelişimine yardımcı olmaktadır.

Neden bebekler ve çocuklar İngilizce öğrenmelidir?

Araştırmalar, insan beyninin 6 yaşına kadar önemli oranda gelişimini tamamladığını ortaya koymuştur. Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir. Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay ve doğal olur. Ne kadar geç başlanırsa, ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. Erken yaşta İngilizce öğrenimi, çocuğun okulda İngilizce derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.

Henüz kendi dilini konuşamayan çocuğa ikinci bir dili öğretmenin bir anlamı var mıdır?

Evet, hem de çok. İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması hiç görülmemiş bir şey değildir. Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri bir birinden ayırt edebileceğini göstermiştir. Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir. Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde büyük yardımı olduğunu kanıtlamıştır. Anaokulu döneminde yabancı dil eğitimi alan çocukların okul hayatında derslerinde de başarılı oldukları görülmektedir.

YARATICI DRAMA

Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düşünce ve hayal güçlerinin geliştirildiği bir tekniktir. Dramada, çocuklar yaparak, yaşayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenirler. Dramada doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuğun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karşısında özgürce çözümler üretebilmesini sağlar.

Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

 • Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
 • Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
 • Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
 • Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
 • Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.
 • Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliştirmesidir.
 • Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.
 • Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur.
 • Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.

MENTAL ARİTMETİK

Mental Aritmetik, hesap makinesi, kağıt, kalem gibi hiç bir araç kullanmadan, yalnızca insan zihninin gücü ile aritmetik işlem yapma becerisini ifade eder. Mental Aritmetik Eğitimi, 4-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış bir zeka geliştirme programıdır. Önce sayısal işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, bir süre sonra abaküsün kaldırılması ile sürer ve öğrenciler işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenirler. Mental aritmetik çalışmalarının çocuklara kazandırdıkları beceriler şöyle sıralanabilir;

 • Daha gelişmiş sağ ve sol beyin
 • Hızlı ve doğru hesaplama
 • Çabuk algılama ve hızlı kavrama
 • Yoğun odaklanma ve dikkat
 • Gelişmiş analitik düşünce
 • Yaratıcılık
 • Daha güçlü bellek
 • Hızlı refleks
 • Gelişmiş özgüven

RİTMİK DANS-FOLKLÔR

Ritmik dans derslerinde, çocukların küçük ve büyük kaslarının gelişimini desteklemenin yanı sıra, çocukların estetik sezgi becerileri ve ritmik duyguları da desteklenmektedir. Folklor derslerinin amacı, çocuklara ritm ve müzik duygusunu bedensel hareketlerle kazandırmak ve kendi kültürümüzün bir parçasını sevdirerek öğretmektir.

BALE

Bale çocukların vücutlarının esnekliği ve koordinasyonunu sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca kol ve bacakların uyumunu sağlar, çocukların özgüvenini geliştirir. Deneyimli öğretmenlerin verdiği bale eğitimi, üstün bir sanat zevki geliştirmenin dışında çocuğun sosyal ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır. Okulumuzda bale programımızın amacı çocuklarımızın,

 • Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,
 • Sanatsal yeteneklerine yön vermek,
 • Bale sanatının yanı sıra diğer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini sağlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak,
 • Müzik kulağını, ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmek olarak özetlenebilmektedir.

Bale derslerimiz isteğe bağlı olarak 4-5-6 yaş çocuklarımıza verilmektedir.

SATRANÇ

Okul öncesi eğitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,

 • Zihin ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.
 • Dikkati Geliştirir: Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.
 • Öngörüyü Geliştirir: Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır " Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar.
 • Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.
 • Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.
 • Özgüven Kazandırır: Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.
 • Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır: Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.
 • Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir: Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.
 • Zevk Verir ve Eğlendirir: Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

YÜZME

Yüzme dersi çocukların büyük kas motor becerilerini destekleyerek, onların bedensel koordinasyonlarını geliştirmektedir. Yüzme derslerimiz Haziran-Eylül ayları arasında isteğe bağlı olarak yüzme antrenörümüz tarafından Dedeman Otel’de verilmektedir. Ayrıca çocuklarımız merkez yuvamızın bahçesinde bulunan yüzme havuzumuzda da yaz aylarında keyifli vakit geçirerek yüzmektedirler.

TENİS

Hayatın her döneminde yapılabilecek en sağlıklı fiziksel aktivitelerden biri tenistir. Özellikle çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden gelişmeleri için önemli bir spor dalıdır. Hayatın her döneminde tüm yaşlarda yapılabilecek bir spordur. Çocukların tenise 5 yaşında başlamaları gerekmektedir. Elit bir tenis sporcusu olabilmek için bu yaş uygun bir yaştır. Bu bakımdan spor psikologları kortta edinilen deneyimlerin getirdiği başarıların ve kazanılan psikolojik avantajların hayatın genel işleyişine de olumlu etkileri olduğu kanısındalar. Tuvalet eğitimini alan her çocuk bu eğitimi alabilmektedir. Tenis derslerimiz de Haziran-Eylül aylarında isteğe bağlı olarak verilmektedir.

Branş derslerimizin her biri alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. Bale, piano, mental aritmetik ve tenis eğitimi dışında verilen hiçbir branş dersinden ek ücret talep edilmemektedir. Bale, piano, mental aritmetik ve tenis eğitimi, isteyen velilerimizin çocuklarına verilmektedir.

BİR GÜNÜMÜZ

07:00 Adile Teyze kapıları açılır. Bizler gülümseyerek koşarız Adile Teyze’ye...
08:45 Şöför abilerimiz servislerini tamamlarlar.
09:00 Hep birlikte kahvaltı yaparız.
09:30 Sınıflarımızda bir gün önce neler yaptığımızı hatırlar, bugün neler öğreneceğimize karar veririz. Anadili, sanat, okuma – yazmaya hazırlık, oyun, fen-doğa gibi etkinliklerimizi bu saatte yaparız.
11:00 Bu saatte branş öğretmenlerimiz gelir ve biz her gün farklı etkinlikler yaparız.
11:45 Yemek için hazırlanırız. Ellerimizi yıkarız.
12:00 Aşçı Teyzemizin bizim için pişirdiği birbirinden lezzetli yemekleri hep birlikte afiyetle yeriz.
12:45 Yemeklerimizi afiyetle yedikten sonra ellerimizi yıkar, dişlerimizi fırçalarız. Bizim için temizlik çok önemlidir.
13:00 5-6 yaş grubundaki arkadaşlarımızın dışında, dinlenme ve uyuma saatimizdir. Uyku katımıza çıkar, öğretmenimizin bize okuduğu hikayeyi dinlerken uyuruz. 5-6 yaş arkadaşlarımız bu saatte dergi çalışmaları ve okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yaparlar.
15:00 Uyanırız, sınıflarımıza iner, pijamalarımızı değiştirir, kahvaltıya hazırlanırız.
15:30 İkindi kahvaltımızı yapmak için hepimiz yemekhaneye gideriz. O harika kurabiyeleri, börekleri afiyetle yeriz.
16:00 Grup oyunları oynarız. Sabahtan yarım kalan faaliyetlerimizi tamamlarız.
16:30 Arkadaşlarımızla sınıfımızda bizler için özenle hazırlanmış evcilik, tamir, blok, lego köşelerinde serbest oynarız.
17:00 Servisle giden arkadaşlarımız servis için hazırlanmaya başlar.
17:30 Servisle giden arkadaşlarımızı Şöför abilerimiz evlerine götürürler.
18:00-19:00 Bu saatte anne ve babalarımızın bizi gelip almaları için beklerken, sinema odasında bizlerin gelişimine uygun eğitici CD’leri izler, oyun odasında arkadaşlarımız ile birlikte oyunlar oynarız.
19:00 Adile Teyze Yuvamız ertesi güne hazır olmak için kapılarını kapatır.

NOT: Cumartesi günleri yuvamız açıktır!!!

Anasayfa | Hakkımızda | Neden Adile Teyze | Basında Biz | Site Haritası | İletişim

Anaokulu Eğitim Programlarımız | Çocuk Kulübü Eğitim Programlarımız | Yaz Okulu Eğitim Programlarımız | İngilizce Eğitim Programlarımız

Adile Teyze Eğitim Kurumları adileteyze.com web sitesinde ve adileteyze.com uzantılı subdomainlerinde hazır bulunan ya da herhangi bir şekilde bilgiler ile bağlantılı, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak atıf yapılan bağlantılar (“harici linkler”) üzerinden ulaşılan başka web sitelerinin bilgileri nedeniyle , doğrudan veya dolaylı yoldan gelen zararlar için sorumluluk kabul etmemektedir; buna elde edilemeyen kazançlar da dahildir. Kişisel bilgi edinme dışında, sunulan içeriklerin ve verilerin başka amaçlar için kullanılmasına veya çoğaltılmasına, sadece önceden yazılı onayın alınmasıyla izin verilmektedir
Kaynağın doğru belirtilmesi şartıyla bilimsel alıntı yapma hakkı mahfuz kalmaktadır. Lütfen tam URL ve ayrıca erişiminizin tarihini belirterek alıntı yapınız.

Her Hakkı Saklıdır. Copyright 1995 - 2022 © Adile Teyze Özel Eğitim Kurumları Ltd. Şti.

Kurumsal Gizlilik Politikası

Personel Girişi

Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.